برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
2,000,000 ریال
0 دلار
نوع عضویت : خاص
2
3,000,000 ریال
0 دلار
3
4,000,000 ریال
0 دلار
4
5,000,000 ریال
0 دلار
5
6,000,000 ریال
0 دلار
6
6,000,000 ریال
0 دلار
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
خدمات
1
500,000 ریال
0 دلار
برای 4 شب

 شروع زمان ورود 26 / 8 / 1399 ساعت 7 صبح

 

حداکثز زمان خروج 29 / 8 / 1399 ساعت 18 عصر

2
5,000,000 ریال
0 دلار
3
10,000,000 ریال
0 دلار
4
5,000,000 ریال
0 دلار
5
3,000,000 ریال
0 دلار
6
6,000,000 ریال
0 دلار
7
3,000,000 ریال
0 دلار
8
2,500,000 ریال
0 دلار
9
5,000,000 ریال
0 دلار
10
2,500,000 ریال
0 دلار